Το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου αποτελείται από τη μύτη, το στόμα, την τραχεία, τους βρόγχους και τους πνεύμονες. Όταν εισπνέουμε, ο αέρας ακολουθεί ακριβώς αυτήν τη διαδρομή. Ο αέρας θερμαίνεται και υγραίνεται στη μύτη, και υποβάλλεται σε καθαρισμό από τις μικροσκοπικές τρίχες του ρινικού βλεννογόνου. Όταν εισπνέουμε μέσω του στόματός, ο αέρας δεν υγραίνεται και φτάνει την τραχεία χωρίς να έχει καθαριστεί. Γι᾽αυτό είναι πάντα καλύτερο να αναπνέουμε από τη μύτη.

Ο αέρας ρέει μέσα από την τραχεία στους βρόγχους. Η τραχεία και οι βρόγχοι διαθέτουν αμέτρητες εξαιρετικά λεπτές βλεφαρίδες (μικροσκοπικές τρίχες), που βρίσκονται σε αέναη κίνηση προς την κατεύθυνση του λαιμού. Οι τρίχες αυτές χρησιμεύουν στο να απομακρύνουν μικρά ξένα αντικείμενα και βλέννα.

Ο όρος «βρόγχοι» αναφέρεται στο πέρασμα από την τραχεία έως τους πνεύμονες. Στο τέλος της τραχείας, τα κανάλια των βρόγχων διαχωρίζονται και σχηματίζουν ένα σύστημα από λεπτές σωλήνες με πολλές δενδροειδείς διακλαδώσεις. Αυτά τα εξαιρετικά λεπτά κλαδιά οδηγούν στις κυψελίδες. Οι πνεύμονες αποτελούνται από περισσότερες από 300 εκατομμύρια κυψελίδες, που περιβάλλονται από ένα πυκνό δίκτυο εξαιρετικά μικρών αιμοφόρων αγγείων. Στο σημείο αυτό το οξυγόνο από τον αέρα ανταλλάσσεται με το διοξείδιο του άνθρακα που σχηματίζεται στο σώμα.